HolidayRentPayment är den största leverantören av elektroniska betalningstjänster som fokuserar på fastighetsförvaltning och många andra branscher där fakturering är en viktig del av verksamheten. HolidayRentPayments betalningstjänst behandlar flera miljarder dollar per år genom en plattform som erbjuder kunder verktyg online och på mobilen. Bland HolidayRentPayments verktyg finns en enhetlig rapportplattform för behandling av kredit- och bankkortsbetalningar, elektroniska checkbetalningar och checkkonverteringar.