En faktura utfärdas när transaktionen genomförs på vår plattform. Fakturan innehåller den information (namn, adress etc.) som du angett i ditt konto. Det är möjligt att fakturan från HomeAway inte kan ändras, rättas till eller utfärdas på nytt efter att den utfärdats.

För att komma åt din faktura:
  1. Logga in på ditt konto.
  2. Om du har mer än en annons, klicka på den du vill se.
  3. Klicka på Mitt konto.
  4. Klicka på Info om bostad.
  5. Klicka på Visa beställningshistorik.
  6. Klicka på Visa/Skriv ut faktura för den faktura du vill granska.