Mervärdesskatt, även kallat moms (eller VAT, Value Addd Tax, på engelska) är en beskattning av tillhandahållande av tjänster. I Japan tillkommer den japanska konsumtionsskatten (JCT) istället för moms. I Australien och Nya Zeeland tillkommer skatten på varor och tjänster (GST, Goods and Services Tax) istället för moms.

VAT-, JCT- och GST-skattesatserna beräknas utifrån den lokala skattesatsen i det land där kunden är bosatt, vilket fastställs baserat på kundens betaladress. HomeAway tar ut moms på vissa avgifter för ägare och resenärer från Australien, Norge, Schweiz och EU. Mer information om moms hittar du här.

Beroende på var du är bosatt eller var din fastighet finns kan du behöva deklarera moms på tjänsterna du tillhandahåller. Vi uppmuntrar dig att kontakta en skatterådgivare i ditt rättsområde för ytterligare information eller om du behöver hjälp med att beräkna momsen på tjänsterna du tillhandahåller.

Hur fungerar moms på HomeAway-plattformen?
HomeAway är skyldigt att ta ut moms på sina avgifter i länder där tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg beskattas; för närvarande gäller detta Australien, Norge, Schweiz och EU. För resenären debiteras moms vid faktureringen och baseras på den totala tjänsteavgiften för en bokning, enligt faktureringsuppgifterna du har tillhandahållit till HomeAway vid tiden för bokningen. Om du ändrar bokningen justeras momsen så att den återspeglar eventuell ändring i tjänsteavgiften.

För ägare debiteras momsen vid tiden för betalningen och baseras på totala prenumerationen eller totala bokningsavgiften, enligt betaladressen du har tillhandahållit till HomeAway och som kan redigeras i din instrumentpanel. Det är ditt ansvar att säkerställa att denna betaladress är korrekt eftersom HomeAway kan vara oförmögen att ändra eller modifiera en faktura eller utfärda en ny faktura.