HomeAway har som mål att alltid skydda och säkra dina personuppgifter. Vi förklarar hur vi gör det i våra policyer för sekretess och cookies.
Vår sekretesspolicy låter dig veta
  • vilka uppgifter vi samlar in och varför
  • hur vi använder uppgifterna
  • när och varför vi delar dina uppgifter med andra organisationer
  • dina rättigheter och de sätt du kan kontrollera dina uppgifter.
Du kan läsa hela vår sekretesspolicy här.

Vår policy för cookies låter dig veta
  • vad cookies är
  • hur vi använder dem för att ta fram statistik
  • hur de hjälper oss förbättra din personliga upplevelse på vår webbsida
  • hur de ser till att du får se reklam som kan vara av särskilt intresse för dig.
Du kan läsa hela vår policy för cookies här.

Kontakta oss om du har frågor om någon av dessa policyer.