Ladda upp bilder till din annons med hjälp av en dator
 1. Logga in på ditt fastighetsägarkonto.
 2. Om du har fler än en annons, välj den du vill redigera.
 3. Klicka på Redigera annons och priser.
 4. Klicka på Bilder.
 5. Klicka på Ladda upp bilder.
 6. Klicka på Välj bilder.
 7. Välj de bilder du vill ladda upp. Du kan ladda upp flera bilder på en gång genom att hålla ner Shift eller Ctrl när du klickar på de bilder du valt.
 8. Klicka på Öppnanär du har valt de bilder som du vill ladda upp.
 9. Klicka på Jag är klar. Visa mig mina bilder! när du är färdig med att ladda upp bilder.
 10. Om du vill lägga till en bildtext till dina bilder kan du klicka på en bild och skriva in en text i textrutan.
 11. Klicka på Spara för att publicera dina bilder.
När du har lagt till 50 bilder måste du arkivera bilder innan du kan ladda upp fler.

Vi rekommenderar att du laddar upp bilder med 3840 x 2160 pixlar eller mer för bästa kvalitet.  Minsta möjliga upplösning är 1920 x 1080 pixlar. Bilder som har minder upplösning än det kommer att flaggas med en varning om att de behöver bytas ut till en bild med högre upplösning.

Det kan ta upp till 15-20 minuter innan hyresgäster kan se dina ändringar på webbsidan. Om du inte kan se ändringar på hyresgästsidan, klicka på  Spara under "Bilder" en gång till.

Om du har problem med att ladda upp bilder till din annons kan du pröva något av följande:
 • Använd en annan webbläsare. Om du använder en PC rekommenderar vi att du väljer Firefox som webbläsare. Om du använder en Mac rekommenderar vi att du väljer Safari.
 • Verifiera att dina bilder har rätt format (.jpg).
 • Verifiera att filstorleken inte överstiger 20MB.
 • Verifiera att filen inte är för liten. Minsta möjliga fil är 1920 x 1080 pixlar.
 • För att kontrollera storleken, högerklicka på filnamnet på bilden, klicka på "Egenskaper" längst ner på menyn, klicka på "Detaljer". Under "Bilder", titta efter bredd och höjd på fotot (pixlar)
 • För att lära dig hur du ändrar storlek på dina bilder, gå till lämplig webbsida nedan: Om du använder dig av en PC, vänligen klicka här. Om du använder dig av en Mac, vänligen klickahär.