HomeAway är skyldigt att ta ut moms på sina avgifter i länder där tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg beskattas; för närvarande gäller detta Australien, Norge, Schweiz och EU. För resenären debiteras moms vid faktureringen och baseras på den totala tjänsteavgiften för en bokning, enligt faktureringsuppgifterna du har tillhandahållit till HomeAway vid tiden för bokningen. Om du ändrar bokningen justeras momsen så att den återspeglar eventuell ändring i tjänsteavgiften.

För ägare debiteras momsen vid tiden för betalningen och baseras på totala prenumerationen eller totala bokningsavgiften, enligt betaladressen du har tillhandahållit till HomeAway och som kan redigeras i din instrumentpanel. Det är ditt ansvar att säkerställa att denna betaladress är korrekt eftersom HomeAway kan vara oförmögen att ändra eller modifiera en faktura eller utfärda en ny faktura.