Olika områden i världen har olika krav angående skatter. Partners har ansvar för att känna till vilka skattskyldigheter de har. Kontakta dina lokala myndigheter om du är osäker på vilka specifika krav som finns i ditt område.
 

Boendeskatter

På vissa platser har HomeAway ingått en överenskommelse med myndigheten att ta ut och betala vissa lokala skatter å dina vägnar.

Dessa skatter varierar, och beroende på lagarna kan de beräknas antingen med en fast avgift eller en procentsats. De kan också variera beroende på antal resenärer, antal vistelsenätter eller typ av boende.

När ett boende på någon av de berörda platserna bokas kommer den skatt som ska betalas automatiskt inkluderas i totalbeloppet och även visas på kvittot när bokningen har bekräftats.

Mer information om boendeskatter hittar du här.

Moms

Mervärdesskatt, eller moms, är skatt som betalas för leverans av varor och utförda tjänster. HomeAway måste ta ut moms på sina serviceavgifter, abonnemang och bokningsavgifter i länder där elektroniskt utförda tjänster (ESS - Electronically Supplied Services) är skattepliktiga; d.v.s. för tillfället i Japan, Australien, Norge och Schweiz samt i Europeiska unionen.

I Japan kallas momsen Japanese Consumption Tax (JCT). I Australien och Nya Zeeland kallas den Goods and Services Tax (GST). I Québec, Kanada, tillämpas Québec Sales Tax eller QST istället för moms. 

Mer information om mervärdesskatt hittar du här.
 

Inkomstskatt

Om du hyr ut ditt boende genom HomeAway måste du alltid ge oss dina beskattningsuppgifter. HomeAway är ett amerikanskt bolag, och US Internal Revenue Service (IRS) kräver att vi samlar in beskattningsuppgifter från samtliga samarbetspartners som kan tänkas ha en inkomstkälla i USA.  

Beroende på din beskattningsstatus och andra kriterier kan det hända att HomeAway måste använda dina uppgifter till att skicka ut ett skatteformulär till dig.  Alla skatteformulär som måste fyllas i postas till den adress du lämnade tillsammans med dina beskattningsuppgifter.