Koden du fick fungerar inte.
Se till att du öppnar ditt sms. Om din telefon är låst kan numret som visas på din hemskärm lätt misstas för verifieringskoden. Du måste öppna meddelandet för att kunna se den sexsiffriga verifieringskoden.

Koden gäller endast i 30 minuter. Om det har gått mer än 30 minuter sedan du fick koden måste du begära att få en ny kod.

Du har inte fått verifieringskoden.
Vanligtvis kommer verifieringskoden inom bara några sekunder, men det kan ta upp till en minut. Om koden inte kommer fram via sms kan du försöka att hämta koden via telefonsamtal.

Du blir ombedd att ange kod för tvåstegsverifiering flera gånger från samma enhet.
Kontrollera att du har kryssat i rutan Kom ihåg den här enheten. Om du växlar mellan webbläsare kan du behöva ange kod för tvåstegsverifiering flera gånger från samma enhet. Tvåstegsverifiering tar hänsyn både till den enhet och den webbläsare du använder för att logga in. Om du brukar använda flera olika webbläsare rekommenderar vi att du ägnar en stund åt att verifiera dem alla för att minimera framtida avbrott.

Du använder samma kod på flera enheter.
Samma kod kan inte användas på flera enheter. När du loggar in på ditt konto från en ny enhet måste du begära att få en unik verifieringskod som du sedan anger.

Har du fortfarande problem?
Kontakta kundsupport för hjälp om du blir utelåst från ditt konto eller fortfarande har problem med tvåstegsverifieringen. Du kan nå vår kundsupport genom att klicka på knappen Kontakta oss.