Hur kan jag återställa mitt lösenord?

Återställ ditt lösenord
 1. Gå till www.Homeaway.se
 2. Klicka Inloggning längst uppe till höger.
 3. Klicka på Glömt Ditt lösenord?
 4. Fyll i din e-postadress som är kopplad till ditt fastighetsägarkonto och klicka därefter på Fortsätt.
 5. Kolla ditt e-postkonto efter ett e-postmeddelande från noreply@homeaway.se, vilket innehåller en länk som återställer ditt lösenord.
 6. Klicka på länken i e-postmeddelandet.
 7. Fyll in ett nytt lösenord och skriv in det en gång till för att bekräfta. Klicka på Spara ändringar.

Återställningslänken för lösenordet är giltig i 24 timmar. Om det gått mer än 24 timmar sedan du fick e-postmeddelandet och du ännu inte klickat på länken kan du följa instruktionerna ovan för att återsända e-postmeddelandet med lösenordsåterställning till dig själv.

E-postadressen du anger måste vara densamma som är kopplad till ditt HomeAway-konto för att du ska få ett e-postmeddelande med lösenordsåterställning. Om du inte får ett e-postmeddelande kan du försöka att ange en annan e-postadress. Kontrollera även din skräppost och ditt spamfilter om du väntat längre än 15 minuter på e-postmeddelandet.

Krav på lösenord
 • Måste innehålla nummer och bokstäver
 • Måste vara 7-12 tecken långt
 • Får inte innehålla vanliga termer såsom password, hund eller homeaway.
 • Får inte innehålla en serie siffror eller bokstäver såsom 1234, 1111, abcd eller aaaa.